1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

برنامه‌ی ویژه دویچه وله به مناسبت تولد ۸۵ سالگی سیمین بهبهانی

Khoshnam / Ahadi
۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

۲۸ تیر ۱۳۹۱ مصادف است با هشتاد و پنجمین سالگرد تولد سیمین بهبهانی. برنامه‌ی ویژه‌ی دویچه وله به این مناسبت سیری است در زندگی و جایگاه این شاعر برجسته ایرانی.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DB%B8%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/audio-16098852
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

عکس تزیینی

نهمین روز اعتراضات؛ دعوت به اعتصاب و تعطیلی مدارس

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی