1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بحران مالی حوزه یورو

مجموعه‌ای از گزارش‌های نوشتاری و چندرسانه‌ای در مورد حوزه یورو، بحران مالی اتحادیه اروپا و پی‌آمدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی در کشورهای بحران‌زده.