بحران دارفور سودان | جهان | DW | 27.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بحران دارفور سودان

بحران منطقه دارفور ، واقع در غرب سودان ادامه دارد وبا ادامه يافتن آن نيز تعداد قربانيان افزايش مى يابد چرا كه شبه نظاميان ميتوانند به اعمال قسى القلبانه خود بدون آنكه عليه آنها اقدام شود ادامه دهند.

default

هرچند كه دولت سودان بكرات قول ميدهد كه همين شبه نظاميان را خلع سلاح خواهد كرد ولى چنين بنظر ميرسد كه اقدامى براى تحقق بخشيدن به قولش بعمل نمى آورد.اوضاع در دارفور نيز بسيار نگران كننده است و چادر نشينان عرب ، چه زن و چه كودك و چه افراد سلخورده سوار بر شتر، دار و ندار خود را نيز بر پشت شترها حمل ميكنند و شبه نظاميان سواره و مسلح عرب ، كه اونيفورم ارتش سودان را بتن كرده اند همره آنانند و دولت سودان ميگويد : حمل اسلحه بخاطر حفاظت از چادر نشينان است ولى دو تن از دهقانان دارفور برعكس آنچه كه مقامات دولتى ميگويند ، اظهار ميدارند كه : آنها به اين محل آمدند ودار ندار مارا بسرقت بردند. بر سراسر اين منطقه قهر و خشونتگرائى سايه افكنده و همين شبه نظاميان سراسر منطقه را غارت نمودند.

در حال حاضر بدرستى نميتوان درباره آنچه كه شبه نظاميان ، آنهم در برابر چشمان ناظران سازمان ملل متحد ، بسرقت بردند اظهار نظر كرد. شورشيان ميگويند در همين چپاولها در عرض يكروز سى نفر كشته شدند ولى آنچه كه آنهاميگويند تاكنون تاييد نشده است. گزارشگر ويژه دبير كل سازمان ملل متحد در دارفور كه يك كنيائى است ميگويد: بر فراز همين منطقه بحرانى نيز يك فروند هواپيماى ارتش سودان دور ميزند. وى مى افزايد : حال شبه نظاميان بيش از پيش با دولت مركزى سودان همكارى دارند چراكه دولت سودان ميخواهد آنها را آرام نمايد.آنچه كه ما مى بينيم اينستكه آنها آتش زدن خانه ها را متوقف ساخته اند ولى دست از چپاول و ارعاب بر نداشته اند.

گفته ميشود كه درگيريهاى غرب سودان تاكنون ، در حدود سى هزار نفر كشته بجاى گذاشته است و هفته هاست كه دولت سودان قول ميدهد كه همين شبه نظاميان را خلع سلاح خواهد كرد. گزارشگر دبير كل سازمان ملل متحد در دارفور ميگويد: نظر من اينستكه ، دولت سودان قصد دارد جهان را فريب دهد. زيرا آنچه ما مى بينيم اينستكه دولت سودان نه ميخواهد و نه ميتواند شبه نظاميان را خلع سلاح كند.حال ما مى بينيم كه شبه نظاميان اونيفورم ارتش سودان را بتن كرده اند و چپاول ادامه دارد.مردم منطقه نيز از مراجعه به پليس هراس دارند زيرا نميدانند كه به چه كسى شكايت مى برند، به يك مامور پليس و يا يك شبه نظامى ؟.

 • تاریخ 27.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Td
 • تاریخ 27.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Td
ADVERTISEMENT