1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بحران تشکیل دولت در آلمان

موضوع

مذاکرات چهار هفته‌ای میان احزاب متحده (دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی)، حزب دمکرات‌‌‌ آزاد و حزب سبزها برای تشکیل دولت ائتلافی آلمان، با خروج حزب دموکرات آزاد از این گفت‌وگوها، به نتیجه نرسید.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر