1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 6
دانشجهانی
۱۴۰۰ اسفند ۹, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/g-18572567
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Chile | Tod von Mahsa Amini - Proteste für Frauenrechte im Iran

درخواست وکیل خانواده مهسا امینی برای دسترسی به اسناد پرونده

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی