1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 10
۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۳, جمعه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF/g-61786354
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی

اعلام آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی