1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بانک جهانی

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۱۹۴۴ در "برتون وودز‌" در ایالت نیوهمپشایر آمریکا تأسیس شد. هر دو این نهادها از سازمان‌های ویژه زیرمجموعه سازمان ملل متحد هستند. هدف اولیه‌ی تأسیس بانک جهانی پشتیبانی از روند بازسازی ویرانی‌های جنگ جهانی دوم بود و اینکه با همکاری صندوق بین‌المللی پول، قدرت واحدهای پول افزایش یابد. از دهه ۱۹۶۰ میلادی مبارزه با فقر در جهان به هدف اصلی بانک جهانی تبدیل شده است.

نمایش مقاله‌های بیشتر