بانوی حقوق برابر برای زنان و تلاشگر برابری نژادها | روزشمار چهره‌های تاریخی | DW | 18.09.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

روزشمار چهره‌های تاریخی

بانوی حقوق برابر برای زنان و تلاشگر برابری نژادها

۱۸ سپتامبر ۱۹۲۳: ۹۴ سال پيش در چنين روزی برتا ویلسون در كیركالدی اسكاتلند زاده شد. می‌گفت: "فشار و قهر خانگی عليه زنان هست آنوقت قانونگذاران شوهر را محق می‌دانند".

برتا ويلسون Bertha Wilson در خانواده متوسطی رشد كرد كه به حقوق برابر اجتماعی اهميت بسيار می‌داد.

۲۱ ساله بود كه از دانشگاه آبردین لیسانس فلسفه و سپس تربيت دبيری گرفت و يک سال پس از آن با كشیش جان ویلسون ازدواج كرد و نام خانوادگی او را پذيرفت.

۲۶ ساله بود كه با همسرش به كانادا مهاجرت كرد، مدتی دستيار يک دندانپزشک بود ولی از نوجوانی به رشته حقوق علاقه داشت.

۳۲ ساله بود كه با وجود مخالفت شديد دانشگاه توانست به دانشكده حقوق در دانشگاه دالهاسی در ايالت اونتاريو كانادا راه يابد و چهار سال بعد وكيل دعاوی شود.

او ۱۶ سال به عنوان وكيل در اسكاتلند نو از حقوق زنانی كه مورد آزار و تجاوزهای خانگی قرار میگرفتند دفاع كرد.

۵۲ ساله بود كه نخستين قاضی زن در دادگاه استیناف ايالت اونتاریو شد.

احكام خلاقانه و انسانی او شهرت و محبوبيت بسيار برایش به همراه آورد.

او در زمینه نژادپرستی و تبعیض‌های جنسیتی بیباکانه از حقوق محرومان دفاع می‌كرد و به عنوان قاضی حكم‌های سرنوشت‌سازی مانند سپردن حق حضانت به مادران و تأييد سقط جنين صادر كرد كه بعدها سرمشق قانونگذاری به سود زنان در كانادا شد.

۵۹ ساله بود كه به عنوان نخستین قاضی زن عضو دیوان عالی كانادا شد.

۶۶ ساله بود كه به عضویت كمیسیون سلطنتی دفاع از حقوق بوميان كانادا درآمد و اعلام كرد كه هرگز فمينيست نبوده و همواره از حق همه اعضای جامعه دفاع كرده است: "در اين ميان بر همه آشكار است كه حق زن به طور تاريخی پايمال شده و مردان قانونهايی به سود خودشان وضع كرده‌اند".

برتا ویلسون در ۸۳ سالگی در اتاوا پایتخت كانادا درگذشت.