1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بازی‌های آسیایی

بازی‌های آسیایی از رویدادها‌ی مهم چندورزشی است که هر چهار سال یک‌ بار با شرکت ورزشکاران کشورهای مختلف قاره آسیا برگزار می‌شود. این بازی‌ها برای نخستین بار در سال ۱۹۵۱ با حضور ۱۱ کشور برگزار شد.

کاروان ورزشی ایران در بازی‎های آسیایی ۱۹۵۴ فیلیپین، ۱۹۶۲ اندونزی و ۱۹۷۸ تایلند شرکت نکرد اما در دیگر دوره‌های برگزارشده همواره یکی از کشورهای شرکت‌کننده بوده است. ایران تنها یکبار در سال ۱۹۷۴ میزبان برگزاری این رویداد بزرگ بوده است.

نمایش مقاله‌های بیشتر