1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بازی‌های آسیایی

موضوع

بازی‌های آسیایی از رویدادها‌ی مهم چندورزشی است که هر چهار سال یک‌ بار با شرکت ورزشکاران کشورهای مختلف قاره آسیا برگزار می‌شود. این بازی‌ها برای نخستین بار در سال ۱۹۵۱ با حضور ۱۱ کشور برگزار شد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل