1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بازدیدی از اقامتگاه رضا شاه پهلوی در جزیره موریس

فرید اشرفیان
۱۴۰۰ دی ۲۳, پنجشنبه

رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۲۰ و در پی تحولات جنگ جهانی دوم مجبور به استعفا، ترک ایران و اقامت در تبعید شد. محل اقامت او در جزیره موریس امروز به ویرانه‌ای متروک تبدیل شده است. همکارمان فرید اشرفیان سری به این اقامتگاه زده است.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3/video-60407318
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هتل پاله کوبورگ وین، محل برگزاری مذاکرات بازگشت به برجام

روسیه و اتحادیه اروپا به مذاکرات احیای برجام خوشبین هستند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی