بازتاب گزارش تحقيق ترورهاى ۱۱ سپتامبر در رسانه هاى گروهى | جهان | DW | 23.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بازتاب گزارش تحقيق ترورهاى ۱۱ سپتامبر در رسانه هاى گروهى

گزارش پايانى كميسيون تحقيق كنگره آمريكا در مورد ترورهاى ۱۱ سپتامبر موضوعى است كه بسيارى از رسانه هاى چاپ امروز بدان پرداخته اند. در اين گزارش از ايران بعنوان حامى تروريست هاى ۱۱ سپتامبر نام برده شده است.

 • روزنامه Kommersant چاپ مسكو در شماره امروز خود، جمعه به گزارش پايانى كميسيون تحقيق كنگره آمريكا پيرامون سوءقصدهاى ۱۱ سپتامبر پرداخته و مى نويسد:

“تركيب اين كميسيون بطور بارزى ميان دمكرات ها و جمهوريخواهان تقسيم شده بود. به همين جهت گزارش پايانى به انتقاد از هر دو سو انتقاد پرداخته است. يك طرف، گناه سوءقصد ۱۱ سپتامبر را متوجه رئيس جمهورى سابق بيل كلينتون مى كرد. طرف ديگر به ناتوانى و ضعف جانشين او جرج دبليو بوش، رئيس جمهورى كنونى اشاره داشت. البته انتظار ديگرى نمى توانست داشت. بايد گفت كه يكصد روز پيش از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در آمريكا، هر واژه اى را بر روى ترازوى حقيقت مى گذارند و مى سنجند. از اين تحقيقات جنجالى تنها حباب هاى توخالى برمى خيزند و انتظار هيچ چيز مشخصى را نمى توان داشت. گناه متوجه همه و متوجه هيچكس نيست. و بدين گونه دمكرات ها و جمهوريخواهان مى توانند به اتهام زنى عليه يكديگر ادامه دهند.

 • روزنامه «فاينانشيال تايمز» در شماره روز جمعه خود درباره گزارش آمريكا پيرامون ترورهاى ۱۱ سپتامبر مى نويسد:

“اين حكم مى بايستى يك نقش منزه كننده براى آمريكايى هايى داشته باشد كه هنوز دارند ياد مى گيرند كه چگونه خود را با عصر تروريسم جهانى تطبيق دهند. رويداد ۱۱ سپتامبر يك ضعف سياست و حكومت بود، ولى بايد آن را ضعف و ناتوانى قدرت تخيل دانست. يك رشته ادارات دولتى ناتوان از آن بودند كه عليه تهديدهايى كه جدى شان نگرفتند، قاطعانه وارد عمل شوند. گروه هاى محافظه كار و جمود فكرى ايشان هنوز مقاومت مى كنند، ولى دگرگونى در اين زمينه اجتناب ناپذيراند.”

 • روزنامه محافظه كار ABC چاپ اسپانيا طى تفسيرى پيرامون گزارش پايانى و قطعى كميسيون تحقيق كنگره آمريكا پيرامون واقعه ۱۱ سپتامبر مى نويسد:

“با توجه به يك بازبينى انتقادى، و نه آنهم شديد، به پاسخ هاى دولت هاى كلينتون و بوش در مورد تهديدهاى تروريستى، اين گزارش حاوى دو جنبه اساسى است كه آينده را رقم خواهند زد. از يكسو اين تهديد همچنان باقى خواهد ماند كه در سازمان هاى امنيت و اطلاعات مى بايستى اصلاحاتى صورت گيرد، تا خود را با شرايط كنونى تروريسم بين المللى تطبيق دهند. از سوى ديگر، اين كشور ايران است، و نه عراق، كه بشكلى نگران كننده به عنوان يكى از پشتيبانان تروريست هاى ۱۱ سپتامبر مورد اتهام قرار گرفته است. اين گزارش، به جرج دبليو بوش در مورد تز «محور شرارت» به نوعى حق مى دهد و براى آينده بايد مناسبات تنش آميزى را ميان واشنگتن و تهران پيش بينى مى كند.”

 • روزنامه فرانسوى زبان La Liberte de l’Est چاپ «اپينال» در شرق فرانسه، طى تفسيرى به انتقاد كميسيون تحقيق مبارزه ضدترور دولت آمريكا در مرحله پيش از سوءقصدهاى ۱۱ سپتامبر مى نويسد:

“دولت را گير انداخته و روساى جمهورى را رها كرده اند! گويى كه بيل كلينتون و جرج دبليو بوش در حبابى توخالى مى زيسته اند و سازمان هاى امنيت به آنها هرگز هشدار نداده، و انگار كه اين دو از هيچيك از خطاها و گمراهى هاى كسانى كه خود آنها را در مقامات كليدى گمارده بودند، اطلاع نداشته اند. (...) بقول معروف، “وقتى ديگر نمى دانند چه بايد بكنند، سريع يك گروه كار تشكيل مى دهند”. اين فرمول معروف يكبار ديگر صحت خود را به اثبات رساند. ولى حال كه دمكرات ها و جمهوريخواهان از سوى همقطارانشان شسته و رفته شدند، ديگر مى توانند به صحنه بازى مورد علاقه و هميشگى شان بازگردند: به صحنه نبرد براى فتح كاخ سفيد.”

 • تاریخ 23.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5rt
 • تاریخ 23.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5rt