بازار خريد و فروش كودكان | جهان | DW | 13.06.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

بازار خريد و فروش كودكان

“تِردِزوم” سازمان جهانى حمايت از كودكان اعلام كرده است كه بازار خريد و فروش كودكان در سطح جهان به شدت گرم است. نتايج تحقيقات جديد اين سازمان نشان مى دهد كه ماهانه ۱۰۰ هزار كودك به فروش مى رسند. اين سازمان دليل فروش كودكان را فقر، جنگ، ضايعات طبيعى و كمبود امنيت حقوقى در جوامع مختلف برمى شمارد. نكته مهم اين كه ديگر تنها كشورهاى آفريقايى، آسيايى و آمريكاى جنوبى نيستند كه در آنها خريد و فروش كودكان به شدت رواج دا

كودكان اهل آلبانى در يونان، انجام هر كارى در ازاى دريافت پول

كودكان اهل آلبانى در يونان، انجام هر كارى در ازاى دريافت پول

�د. اين نوع تجارت در جنوب و شرق اروپا و همچنين اتحاد شوروى سابق نيز به شدت رواج دارد.

ارقامى كه سازمان جهانى حمايت از كودكان، تردوزوم، در مورد تجارت كودكات منتشر كرده، بسيار نگران كننده است. اين سازمان اعلام كرده است كه سالانه در سراسر جهان حدود يك ميليون كودك، چون بردگان به فروش مى رسند. به اين ترتيب، تجارت كودكان در كنار تجارت اسلحه و مواد مخدر يكى از پر درآمد ترين منابع درآمد فرصت طلبان بسيارى گشته است. در اين رابطه كودكان فروخته شده در شرايطى بسيار غيرانسانى زندگى كنند. آنها مفرى ندارند. يا بايد براى صاحبان جديد خود كار كنند، هر كارى كه از آنها خواسته مى شود مثل گدايي، كار در خانه و خودفروشى يا در بيشتر موارد براى رهايى از اين وضع دست به خودكشى بزنند.

بوريس شارلوفسكى، هماهنگ كننده بخش آلمانِ سازمان تردزوم در زمينه ى مبارزه با تجارت كودكان، اين پديده را ديگر محدود به كشورهاى در حال توسعه نمى داند. او در اين مورد مى گويد:
“سازمان امنيت و همكارى اروپا و كميسيون عالى پناهندگان، وابسته به سازمان ملل متحد، بر اين نظرند كه سالانه حدود ۱۲۰ هزار زن و كودك از كشورهاى جنوب و شرق اروپا موفق به اومدن به كشورهاى اتحاديه اروپا مى شند. همونطور كه شوراى اروپا برآورد كرده، همه ۴۵ كشور عضو اين شورا، به گونه اى با اين مسئله درگيرند. همچنين برمبناى اطلاعات داده شده از طرف سازمان امنيت و همكارى اروپا، زنان و كودكان فروخته شده كه در اروپاى غربى زندگى مى كنند، غالبا از كشورهايى آورده شده اند كه يا به تازگى به عضويت اتحاديه اروپا دراومده اند و يا از كشورهاى اروپاى شرقى هستند مثل فدراسيون روسيه، آلباني، و يا رومانى.”

بر طبق آمار سازمان بين المللى مهاجرت در ژنو، سالانه حدود ۱۲۰ هزار زن و دختر جوان، فقط از كشورهاى اروپاى شرقى به شكل قاچاق به كشورهاى اروپاى غربى وارد شده و در آنجا وادار به خود فروشى مى شوند. در جهان ساليانه ۷۰۰ هزار انسان كه اكثرا زنان جوان و كودكان هستند براى سوءاستفاده جنسى از طريق قاچاق به كشورهاى مختلف وارد و خريد و فروش مى شوند. واسطه ها و قوادان با ايجاد رعب و وحشت و اِعمال خشونت و تجاوز سبب مى شوند كه اين زنان و كودكان نتوانند از خود دفاع كنند و از اين گرداب مهلك خلاصى يابند. اين خشونت اما ابعاد ديگر مرگبارى مثل بيمارى ايدز را نيز به همراه دارد.

گفتنى ست كه جهت حركت اين انسان هاى فروخته شده بى گناه، از كشورهاى فقير به سوى كشورهاى ثروتمند اروپايى ست. در اين ميان زنان و كودكان فروخته شده بيشتر به كشورهايى مثل هلند ، بلژيك، آلمان و فرانسه فرستاده مى شوند. اين تجارت با سود هنگفتى همراه است و مورد توجه بسيارى قرار گرفته است. بر مبناى اطلاعاتى كه سازمان امنيت و همكارى اروپا ارائه داده، قيمت يك دختر در بازار “تيمى سوارايِ” رومانى حدود ۴۵ تا ۱۷۵ يورو ست. فروش همين دختران در بازارهاى خريد و فروش انسان در اروپاى غربى اما ده ها برابر بيشتر از اين قيمت است. واسطه ها و قوادان زنان و كودكان را در كلوپ هاى شبانه با قيمتى حدود ۲۰۰۰ يورو به فروش مى رساندند.

بايد گفت كه فعاليت هاى تاجران كودك بسيار وسيع تر از اين موارد خلاف است. آنها همزمان در زمينه هاى ديگرِ خلاف، فعاليت هاى گسترده اى دارند. بوريس شارلووسكى در اين مورد مى گويد:
“خريد و فروش كودكان، فقط يكى از موارد خلاف تاجرهاى كودكانه. اونا در زمينه هاى گوناگون ديگرى مثل خريد و فروش مواد مخدر و يا فَحشا فعاليت هاى وسعى دارند و بازار اين فعاليت هاى خلافكارانه شان هر روز گرم تر مى شه و خيلى ها علاقمندند تا براى به دست آوردن پول بيشتر در اين زمينه فعاليت كنند. ما اطلاعاتى به دست آورديم كه بر مبناى اونا، مشخص مى شه كه حتى ماموراى دولتىِ بعضى كشورها هم در اين زمينه با اونا همكارى مى كنند و در تجارت انسان ها دست دارند.“

تجارت كودكان براى كشاندن آنها به فحشا يكى از راه هاى پر درآمد شده و رونق فراوان يافته است. گفته مى شود كه در ايتاليا يك سوم همه فاحشگانِ خارجى را كودكان تشكيل مى دهند. از پنج سال پيش تا كنون، با مستقر شدن ۴۵ هزار سرباز سازمان ملل متحد در كوزوو، تعداد روسپى خانه ها، هتل ها و كلوپ هاى شبانه به شدت افزايش يافته است. در پايان سال ۱۹۹۹ ميلادى تعداد اين عشرتكده ها در اين منطقه فقط ۱۸ عدد بود و امروزه شمار آنها بيش از ۲۰۰۰ شده و بيشتر روسپيان، كودكان و زنان فروخته شده اى هستند كه در اين عشرتكده ها مجبور به خودفروشى مى شوند.

از موارد ديگر كار كودكان فروخته شده مثلا در اسپانيا و فرانسه است كه كودكان كولىِ “روما” كه از اروپاى شرقى به اين كشورها آورده شده اند، مجبور به گدايى و در آلمان به دزدى وادار مى شوند. اما گفتنى ست كه يك نكته در مورد بيشتر اين كودكان فروخته شده مصداق مى يابد و آن اين است كه آنها از خانواده هايى پرمشكل و نامتعادل هستند، تحصيلاتشان كم است و هيچ آينده ى كارى براى خود متصور نيستند.

سال هاست كه سازمان جهانى حمايت از كودكان تِردِزوم، در كنار ديگر سازمان هاى جهانيِ حمايت از كودكان، به مبارزه اى پيگير عليه تجارت كودكان دست زده است. در اروپا اين سازمان مى كوشد تا با آشنا كردن مردم با اين پديده منفى زمانه ، حساسيت مردم را نسبت به آن افزايش دهد. شارلوفسكى، هماهنگ كننده مبارزه با تجارت كودكانِ تردزوم، در اين مورد چنين توضيح مى دهد:
“ما با دادن اطلاعات وسيع به مردم سعى مى كنيم تا اونا به اين مسئله حساسيت بيشترى نشون بدن. بايد تابو ها رو شكست و در موردشون صحبت كرد، تا بشه در مقابلشون ايستاد و با اونا مبارزه كرد. اما شكستن تابوها كار آسونى نيست و خيلى قدرت مى خواد. ما سعى مى كنيم با توضيح مسئله براى سياستمداران كشورها، قوانين كنونى رو عوض كنيم. بايد قوانينى تصويب بشن كه بر مبناى اونا بشه با اين پديده نگران كننده مبارزه اى جدى كرد. در حال حاضر گروه هاى مختلفى در اين زمينه با ما همكارى مى كنن. در ژانويه گذشته با كميسيون حمايت از كودكان سازمان ملل متحد همايش مشتركى داشتيم و اونا بيشتر نظرات ما رو در اين مورد قبول كردند”

سازمان جهانى حمايت از كودكان جهان يا تِردِزوم، در حال حاضر فعاليت هايش را متمركز كرده است به انتخابات اتحاديه اروپا. اين سازمان با در نظر گرفتن اين انتخابات در تاريخ سيزدهم ماه ژوئن سال جارى ، يعنى پنج روز ديگر، خواهان آن شده كه سياستمدارانى انتخاب شوند كه در راه احقاق حقوق كودكان مى كوشند و بهتر شدن شرايط زندگى كودكان ِ خريد و فروش شده را مد نظر دارند. كودكانى كه مجبور به زندگى در شرايطى غيرانسانى هستند و به كمك احتياج دارند. بوريس شارلوفسكى، هماهنگ كننده بخش آلمانِ مبارزه با تجارت كودكان در سازمان تردزوم، درخواست نهايى اش را اين گونه مطرح مى كند: بايد با كسانى كه به خريد و فروش كودكان دست مى زنند ، چون جانيان رفتار كرد.

 • تاریخ 13.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A7X9
 • تاریخ 13.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A7X9