1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بابک زنجانی

نام بابک زنجانی نخستین بار در زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی مطرح شد. این میلیاردر خبرساز خود را "بسیجی اقتصادی" خواند. منتقدان او اما او را نتیجه "اقتصاد رانتی" حاکم در ایران می‌دانند.

بابک زنجانی به اتهام بدهی به وزارت نفت ایران در دی‌ماه ۱۳۹۲ راهی زندان اوین شد. بابک زنجانی کیست و چرا جایگاه او با تغییر دولت در ایران از "میلیاردر کارآفرین" به "بدهکار دانه‌درشت" تنزل یافت؟

نمایش مقاله‌های بیشتر