1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بابک زنجانی

نام بابک زنجانی نخستین بار در زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی مطرح شد. این میلیاردر خبرساز خود را "بسیجی اقتصادی" خواند. منتقدان او اما او را نتیجه "اقتصاد رانتی" حاکم در ایران می‌دانند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر