1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ایالت‌های آلمان

نظام کشوری آلمان فدراتیو است. آلمان فدرال ۱۶ ایالت دارد که در بسیاری از امور خودمختار هستند. در نقشه‌ی زیر به روی هر ایالتی که کلیک کنید، مقاله‌ای گشوده می‌شود که حاوی اطلاعاتی پایه‌ای درباره‌ی آن ایالت است.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-3938252

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

عکس تزیینی

هشتمین شب اعتراضات ضد حکومتی؛ جو امنیتی سنگین در اشنویه

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی