1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

افسردگی

موضوع

افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع است که بی‌حوصلگی، اعتماد به نفس پایین یا بی‌علاقگی به فعالیت‌های مختلف از جمله نشانه‌های آن هستند. عوامل ژنتیکی، مصرف برخی داروها یا شکست‌های عاطفی ممکن است به افسردگی بیانجامند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر