1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افسردگی

افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع است که بی‌حوصلگی، اعتماد به نفس پایین یا بی‌علاقگی به فعالیت‌های مختلف از جمله نشانه‌های آن هستند. عوامل ژنتیکی، مصرف برخی داروها یا شکست‌های عاطفی ممکن است به افسردگی بیانجامند.

آمار نشان می‌دهند که مصرف داروهای ضدافسردگی در کشورها صنعتی در حال افزایش است. گاه با طرح چند پرسش ساده می‌توان به وجود این اختلال روانی در فرد پی برد. افسردگی ممکن است به شکل موقت یا دائم بروز کند.

نمایش مقاله‌های بیشتر