افزایش مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۱۱ | آلمان | DW | 18.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

افزایش مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۱۱

آلمان کشور مورد علاقه‌ی بسیاری از شهروندان و جوانان جویای کار کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپاست. به ویژه شهروندان کشورهای اروپایی که با بحران مالی و اقتصادی دست به‌گریبانند، به چهار ایالت آلمان کوچ می‌کنند.

بر پایه نتایج موقتی اداره‌ی مرکزی آمار آلمان، نرخ مهاجرت در این کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. بنا بر این نتایج در سال پیش، بیش از ۹۵۸ هزار تن به آلمان مهاجرت کرده‌اند. این تعداد نسبت به شمار مهاجران در سال ۲۰۱۰، ۱۶۰ هزار تن بیشتر بوده است. آخرین باری که تعداد مهاجران به این میزان افزایش یافت، در سال ۱۹۹۶ بود. در سال ۲۰۱۱ ضمنا ۶۷۹ هزار نفر از آلمان مهاجرت کردند. این‌رقم نسبت به سال ۲۰۱۰، حدود ۸۰۰۰ تن کمتر بوده است. به این ترتیب تفاوت بین شمار مهاجران به آلمان و از این‌کشور، بیش از ۲۷۹ هزار نفر بوده که با تعداد این افراد در سال ۱۹۹۶ برابری می‌کند.

تبار مهاجران

نتایج موقتی اداره‌ی مرکزی آمار نشان می‌دهند که تبار بیش از ۸۴۲ هزار تن از افرادی که در سال ۲۰۱۱ به این کشور مهاجرت کرده‌اند، غیرآلمانی و بیشتر از کشورهای اروپایی بوده است. این رقم افزایشی بالغ بر ۲۳ درصد را نشان می‌دهد که ۱۵۸ هزار تن، بیش از سال پیش بوده است. شمار آلمانی‌‌تبارهایی که به این کشور مهاجرت کرده‌اند، حدود ۱۱۶ هزار نفر و از کشورهای اروپای شرقی و روسیه بوده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۰، ثابت مانده است.

بر اساس این آمار، شمار شهروندان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که در سال ۲۰۱۱ به آلمان مهاجرت کرده‌اند، نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش داشته است. در این رابطه مهاجرت از کشورهایی که درگیر بحران‌های مالی و اقتصادی بودند، بیشتر شده است: آلمان از جمله این کشورهای است. از این کشور ۱۱ هزار نفر به آلمان مهاجرت کردند. این رقم نسبت به سال پیش، افزایشی ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. مهاجران اسپانیایی با ۵۲ درصد افزایش و بیش از ۷۰۰۰ تن بیش از سال ۲۰۱۰، در مرتبه‌ی دوم قرار دارند.

مهاجرت از شرق اروپا

مهاجرت از کشورهایی که در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه‌ی اروپا پیوستند، نیز افزایش چشمگیری داشته است. نرخ مهاجرت از این کشورها در سال ۲۰۱۱ برابر با ۴۳ درصد و حدود ۷۵ هزار تن بیش از سال پیش بوده است. دلیل این امر، لغو شرط کسب اجازه‌ی کار برای دریافت روادید شهروندان این کشورها در ماه مه سال ۲۰۱۱ ارزیابی می‌شود. مهاجران لهستانی‌ با افزایش بیش از ۴۹ هزار تن نسبت به سال ۲۰۱۰، بیش از سایر کشورها از این امکان سود جستند. پس از آن، مجارستان با افزایش ۱۲ هزار تن، در ردیف دوم قرار دارد.

از میان کشورهایی که در سال ۲۰۰۷ به گروه کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا پیوستند، بلغارستان و رومانی با ۱۴۶ هزار مهاجر (۲۹ درصد یا ۳۳ هزار تن بیش از سال پیش)، در مرتبه‌های اول و دوم قرار دارند. کل مهاجران سایر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، ‌رقمی بالغ بر ۱۳ درصد را شامل می‌شود.

مهاجرت از قاره‌های دیگر

بر نرخ مهاجرت شهروندان کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز حدود ۴ درصد افزوده شده است. سهم مهاجران آسیایی حدود ۱۱ درصد، آمریکا ۱۰ درصد و آفریقا تنها ۱ درصد بوده است.

حدود ۲ سوم کل جمعیت مهاجران غیرآلمانی (۶۵ درصد)، مانند سال پیش در چهار ایالت آلمان تقسیم شده‌اند: نوردراین وستفالن ۱۶۷ هزار تن، بایرن ۱۵۹ هزار، بادن ورتمبرگ ۱۴۲ هزار و هسن ۸۴ هزار مهاجر را پذیرفته اند.

مهاجرت از آلمان

از میان ۶۷۹ هزار مهاجری که آلمان را ترک کرده‌اند، ۵۳۹ هزار تن غیر آلمانی (این رقم در سال پیش ۹۰۰۰ تن بیشتر بوده است) و ۱۴۰ هزار تن از شهروندان آلمانی بوده‌اند. در سال گذشته هزار آلمانی، بیشتر از امسال، به کشورهای دیگر کوچ کرده‌اند. به این ترتیب تفاوت شمار مهاجران خارجی که به آلمان وارد شده‌اند و یا این‌کشور را ترک کرده‌اند، حدود ۳۰۳ هزار تن و در مورد مهاجران آلمانی، بیش از ۲۴ هزار نفر بوده است. این تفاوت در سال ۲۰۱۰، ۲۶ هزار تن را شامل می‌شد.

در همین زمینه:

تبلیغات