1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اعدام‌های ۶۷

انتشار فایل صوتی جلسه مشترک آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیئت تصمیم‌گیر اعدام‌های گسترده در سال ۱۳۶۷، بحث گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران دامن زده است.

در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. برخی از این زندانیان یک بار در دادگاه محاکمه شده و محکومیت خود را می‌گذراندند. آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی منتشر شده خطاب به گروه تصمیم‌گیر برای احکام اعدام گفته بود: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

نمایش مقاله‌های بیشتر