1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 22
MI
۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۷, جمعه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4/g-19239633
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی مدام رو به کاهش است و از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود

ایران و برجام؛ بحران اقتصادی و ادعای بی‌نیازی به توافق سریع

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی