1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 21
MA
۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA/g-18209796
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

بازداشت هادی مطر، ضارب سلمان رشدی

جزئیات بیشتر از حمله به سلمان رشدی در نیویورک

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی