1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 22
MA
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۵, جمعه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/g-18452153
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی

اعلام آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی