1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 13
۱۳۹۲ دی ۳, سه‌شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86/g-17308374
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

عکس آرشیوی از تظاهراتی علیه کم‌آبی در شهرکرد

ادامه اعتراض‌ها در شهرکرد در نهمین روز قطع آب آشامیدنی

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی