1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ادبیات مهاجرت

موضوع

آثار منتشرشده در خارج از ایران هرچند عنوان‌های متفاوتی چون "تبعید" یا "مهاجرت" را بر خود دارند، اما بیش از سه دهه است که تولید می‌شوند و با ترجمه و نشر آنها به زبان دیگر کشورها به بخشی از ادبیات جهانی بدل شده‌اند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر