اتهامات كارشناس امنيتى اسبق آمريكا عليه جورج دبليو بوش | جهان | DW | 23.03.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

اتهامات كارشناس امنيتى اسبق آمريكا عليه جورج دبليو بوش

ريچارد كلاركه رئيس كارشناسان ضد ترور آمريكا مشاور اسبق پرزيدنت، گزارش نابود كننده اى را ارائه كرد. بر اين مبنى كه جورج دبليو بوش هشدارهاى مربوط به وقوع عمليات تروريستى را، ماههاى متمادى مورد بى توجهى قرار داده است.

ريچارد كلاركه كارشناس امنيتى اسبق آمريكا

ريچارد كلاركه كارشناس امنيتى اسبق آمريكا

كلاركه گفت، آمريكا امروز در مقايسه با دوره پيش از رياست جمهورى بوش، از امنيت كمترى برخوردار است. كاخ سفيد اتهامات مشاور اسبق خود در زمينه مبارزه ضد ترور را رد كرد. گزارشگر صداى آلمان از واشنگتن دراينباره گزارش ميدهد:

در مبارزه عليه تروريسم، رئيس جمهور آمريكا در كار خود كوتاهى كرده است. ريچارد كلاركه به انتقاد شديد از جورج دبليو بوش پرداخته و آشكارا در اين زمينه ميگويد.”اين باور نكردنى است كه، پرزيدنت جورج بوش، با دستاوردهاى خويش در زمينه مبارزه عليه ترور، در مبارزات انتخاباتى براى خود تبليغ ميكند. او ماههاى طولانى هشدارهاى مربوط به سو قصدهاى يازدهم سپتامبر را، كاملآ مورد بى توجهى قرار داد، زمانيكه ما شايد ميتوانستيم مانع از آنها شويم.”

كلاركه مشاور كاخ سفيد در امور مربوط به مبارزه با ترور طى ۴ سال گذشته، بلافاصله پس از بر سر كار آمدن بوش خواستار يك اجلاس كابينه، براى بررسى شدت خطر ترور گرديد اما، هيچكس به سخنان او توجهى نكرد. حتى زمانيكه اطلاعات سرويس مخفى آمريكا هر چه بيشتر به خطر موجود اشاره كردند، هشدارهاى او راه به جائى نبردند.
كاخ سفيد، اين اتهامات را “مسخره” مينامد. اما انتقادات اين كارشناس امنيتى در آمريكا، باعث ناآراميهاى بسيار شده است. مشاور امنيتى كنونى بوش، خانم كوندوليزا رايس در دفاع از دولت، خصوصآ اقدام به نوشتن مقاله اى در روزنامه “واشنگتن پست” نمود. رايس در مقاله خود ميآورد، بوش هميشه بر خطر واقف بوده و درخور آن عمل كرده است. رايس ميافزايد:”ريچارد كلاركه، امكانات فراوانى براى هشدار دادن به ما در اختيار داشته است، اگر او معتقد بوده است كه، مبارزه عليه تروريسم جهتى اشتباه بخود گرفته است. او هرگز اينكار را نكرد. ديد او در رابطه با اين مبارزه بسيار محدود است.”

كلاركه ميگويد، در زمينه همين نبردها بود كه، جنگ عراق آغاز شد اگرچه، هيچگونه سندى براى دست داشتن صدام حسين در سو قصدهاى يازدهم سپتامبر وجود نداشت.

وزير دفاع آمريكا دونالد رامسفلد قصد داشت، برخلاف نظر تمامى كارشناسان، سراسر عراق را بمباران نمايد، چرا كه اين، هدفى بهتر از افغانستان بود. كلاركه درادامه ميافزايد:”پرزيدنت، من و ديگران را به اتاقى فراخواند، در را بسته و گفت: تحقيق كن كه آيا عراق عامل اين سو قصدها بوده است. او مشخصآ نگفت كه، دليلى در اين زمينه از خود بساز، اما اين واضح بود كه، او انتظار گزارشى را دارد كه، نشان ميدهد، عراق مقصر بوده است.”
بوش تلاش كرده است او را بترساند. دولت آمريكا، با وجود شاهدان عينى انكار ميكند كه ، چنين گفتگوئى بين بوش و كلاركه انجام گرفته است. كلاركه علاوه بر اين انتقاد ميكند كه، سياست جورج دبليو بوش، پس از وقايع يازدهم سپتامبر باعث هرچه نا امن تر شدن كشور شده است. حمله به عراق، تنها افراطيون را فعالتر كرده و سربازان جديدى را به دامان آنها رانده است. كلاركه توضيح ميدهد:”القاعده ما را هدف قرار داده بود. مبارزه با القاعده بايستى از بيشترين اولويت برخوردار باشد اما، ماهها مورد بى توجهى قرار گرفت. دولت بجاى آن عقايد عمومى را به راه غلط برد. دروغ نگفت اما، اين تصور را در اذهان بوجود آورد كه، گناهكار اصلى عراق است. در حاليكه CIA و FBI دائم گزارشهاى ديگرى ميدادند.”

اتهامات كلاركه عليه دولت آمريكا احتمالآ سران اين كشور را، تا مدتى بخود مشغول خواهند كرد. ريچارد كلاركه در كتاب خود تحت عنوان “عليه همه دشمنان” كه ديروز دوشنبه انتشار يافت، به تشريح اين اتهامات ميپردازد. اينكه اين فرد جمهوريخواه از اعتماد نظر پرزيدنتهاى اسبق آمريكا يعنى ريگان و پدر بوش برخوردار بوده است، باعث هر چه سنگينتر بودن انتقادات او ميشود.

تبلیغات