1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اتحادیه عرب

تأمین منافع کشورهای عربی یکی از مهم‌ترین اهداف اتحادیه عرب است. این نهاد در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و مقر اصلی آن در قاهره، پایتخت مصر است. در مجموع ۲۱ کشور از دو قاره آفریقا و آسیا عضو اتحادیه عرب هستند. تشکیلات خودگردان فلسطینی یکی از این اعضاست. شورای اتحادیه بالاترین نهاد سازمانی اتحادیه عرب است.

نمایش مقاله‌های بیشتر