1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ابولا

موضوع

ابولا از زمان انتشار جان هزاران نفر را گرفته است. برای این ویروس داروی مؤثری که طولانی‌مدت روی انسان آزمایش شده باشد، وجود ندارد. ظرفیت‌های پزشکی و مالی بین‌المللی برای مهار این بیماری در غرب آفریقا به کار گرفته شده است.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل