1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آینده بریتانیا در اروپا

شهروندان بریتانیا در یک همه‌پرسی تاریخی روز پنج‌شنبه (۲۳ ژوئن/ ۳ تیر) به پای صندوق‌های رأی رفتند. بر روی برگه‌های رأی تنها یک جمله نقش بسته که ر‌أی‌دهندگان باید به آن با "آری" یا "نه" پاسخ دهند: آیا بریتانیا باید عضو اتحادیه اروپا بماند یا از این اتحادیه خارج شود؟ دیوید کامرون تأکید کرده است، در صورتی که شهروندان بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دهند، وی از سمت خود کناره نخواهد گرفت. کامرون موافق باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپاست.