آلمان و فیلسوفان بزرگ معاصرش | آلمان | DW | 13.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

آلمان و فیلسوفان بزرگ معاصرش

ارنست توگندهات (۱۹۳۰- ...) فیلسوفی فعال در جریان‌های صلح‌طلبی است که از هایدگر و ویتگنشتین تأثیر پذیرفته است. اهمیت کار او بیشتر به دلیل نقد مفهوم آگاهی است.

آثار: "مفهوم حقیقت در آثار هوسرل و هایدگر"، "خودآگاهی و استقلال"، "مسأله‌ی اخلاق" و...

توگندهات: کسی که زندگی گذشته‌ی خود را می‌پذیرد، کارش هنگام گذار به نیستی آسان‌تر است

توگندهات: کسی که زندگی گذشته‌ی خود را می‌پذیرد، کارش هنگام گذار به نیستی آسان‌تر است

در همین زمینه:

تبلیغات