1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 9
SA
۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7/g-18807669
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Proteste in Zaheden

عفو بین‌الملل: سرکوب مردم بلوچ ناشی از ضعف جامعه جهانی است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی