1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

نازی‌ها

نازیسم به فاشیسم نژادپرستانه و یهودستیزانه رژیم «حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست» آلمان گفته می‌شود. نازی‌های زیر رهبری آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسیدند و تا ۱۹۴۵ حاکمیت کردند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر