1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

کشمیر

کشمیر یک منطقه مورد مناقشه میان هندوستان و پاکستان است.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر