1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

برابری جنسیتی

مطالب

برابری جنسیتی به وضعیتی گفته می‌شود که انسان‌ها بدون توجه به جنسیت شان دسترسی مساویانه به منابع و فرصت‌ها داشته باشند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر