A2/Radio D - قسمت دوم | Radio D | DW | 12.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D

A2/Radio D - قسمت دوم

اتفاق های جدید برای گزارشگران Radio D: در این کورس شنیداری زبان به دنبال پاولا و فیلیپ در سراسر کشور بیایید. آن ها از جمله حملات لیزر مرموز در شهر یِنا و تاریخچه دیوار برلین را بررسی می کنند. قسمت دوم این کورس زبان در سطح A2 چارچوب مرجع مشترک اروپا می باشد. سطح: A2 رسانه ها: صوتی، متن (دانلود)، زبان ها: آلمانی/انگلیسی