70کارت سرخ دراستيضاح وزيراطلاعات | افغانستان | DW | 19.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

70کارت سرخ دراستيضاح وزيراطلاعات

درحالي که کمک کننده هاي جهاني ودولت افغانستان رسانه هاي آزاد و آزادي بيان درافغانستان را هرازگاهي به عنوان يک دستاورد به رخ يک ديگرمي کشند، ولي

مجلس نمايندگان با 70 کارت سرخ يا مخالف توضيحات وزير و52 کارت سبزيا موافق توضيحات وزيرفرهنگ واطلاعات افغانستان به پايان رسيد .

مجلس نمايندگان با 70 کارت سرخ يا مخالف توضيحات وزير و52 کارت سبزيا موافق توضيحات وزيرفرهنگ واطلاعات افغانستان به پايان رسيد .

با اين همه آزادي بيان ورسانه ها درافغانستان هنوزهم باتهديد جدي افراد وطيف هاي داراي منافع خاص قراردارد.

در حدود هشت ماه قبل قانون رسانه هاي افغانستان درشوراي ملي اين کشور تصويب وغرض مراحل بعدي وتطبيق به ارگان هاي قوه اجراييه ويا حکومت فرستاده شد، اما تا حال از اين قانون خبري نيست.

اخيراً اين موضوع نيزنگراني هاي محافل گوناگون را درداخل وبيرون ازافغانستان سبب شد تا مجلس نمايندگان افغانستان برآن شود که آقاي عبدالکريم خرم وزير فرهنگ واطلاعات را دريک جلسه استيضاح دراين مجلس فراخواند.

صبريناثاقب نماينده کابل درولسي جرگه با صراحت گفت:« وکيلان محترم من ليست که در نزدم دارم پنج مورد از تخلف صريح از قانون اساسي افغانستان توسط شخص وزير صاحب به ارتباط قانون رسانه ها، به ارتباط آزادي بيان- که گپ مفت خواندش- وخيلي از موضوعات ديگر است، دارم».

Afghanistan Parlament in Kabul

آقاي خرم که روز گذشته در مقابل انبوهي از پرسش هاي جدي ومختلف اعضاي مجلس قرار گرفته بود گفت قانون از تسويد تا تطبيق مراحل مختلف دارد که وي تاحال چينن قانوني را از مجراي ومراجع قانوني بدست نياروده است. پس وي خودرا دراين خصوص مسوول نمي داند.

اما مجلس نمايندگان استدلال مي نمايد که قانون رسانه ها را با دوثلث آراء به تصويب رسيده وهمراه با نامه رسمي به وزارت امور پارلماني فرستاده شده است.

اما دربرابر مولوي عظيمي نماينده ولايت زابل درولسي جرگه بارد سخنانان آقاي خرم گفت: بسيار جاي تعجب است وزير اطلاعات وفرهنگ کشور که بايد از قانون نظارت کند، مي گوييد که من از سايت خارجي گرفته ام. واويلا! شما چقدر خود را زحمت داده ايد که از سايت گرفته ايد!»

خرم وضعيت کنوني رسانه اي درافغانستان را خطرناک توصيف کرده رسانه ها را وسيله استعمار قلمداد کرد و به مجلس افغانستان درصورت عدم جلو گيري از وضع موجود رسانه ها، هشدارداد.

Afghanistan Parlament

اوگفت:« بزرگترين وسيله حاکميت بالاي ممالک دردست داشتن وسايل ارتباط جمعي خبر واطلاع رساني است، زماني که جوانان يک مملکت به فيلم هاي مبتذل، به رسم ورواج هاي مبتذل، به شراب خوري سوق داده شود، آن مملکت هيچ وقت به پاي خود ايستاد شده نمي تواند وساخته نمي شود وما امروز به همين حالت درافغانستان دچار هستيم. آزادي بيان عنوان مي شود، ولي آن به ملت افغانستان به نسل آينده وجوانان ضرر مي رساند ومانع پيشرفت ما مي شود».

وزير فرهنگ اضافه نمود که تعدادي از رسانه هاي آزاد درافغانستان از بيرون کشور تمويل مي گردند. عبدالکريم خرم مي گويد: مهمترين عامل ناکامي اش درجلوگيري از سريال هاي مبتذل خارجي فشار خارجيان مي باشد.

اودراين رابطه گفت:« من درخارج بودم از لوي سارنوال وقت هر روز مي پرسيدم که موضوع چه شد. وي به من گفت خارجيان آمد وبه من گفت که اين موضوع را تعقيب نکنم. وقتي با بزرگترين ماموران بلند رتبه همان کشور ملاقات مي کردم اولين مساله که به من مي گفت اين بود که شما جلو سريال ها را نگيريد. من حيران هستم که چرا با سرنوشت اين کشور بازي مي شود من قبلاً گفتم بخاطري که اين کشور داراي يک نسل با انظباط وپرکار نباشد».

روزنامه نگاران واهل رسانه ها به اين باورند که آزادي رسانه ها درافغانستان نه تنها توسط حکومت که توسط افراد وگروهاي متعدد داراي منافع خاص دراين کشور نقض ومورد تهديد قرار دارد.

جلسه روز شنبه مجلس نمايندگان با 70 کارت سرخ يا مخالف توضيحات وزير و52 کارت سبزيا موافق توضيحات وزيرفرهنگ واطلاعات افغانستان به پايان رسيد وبه اين ترتيب ادامه کار که به راي گيري منجر خواهد شد به روز دوشنبه موکول گرديد.

امین بهراد،کابل

ویراستار: یاسر

آگهی