″62 سرمایه‌دار به اندازه نصف جمعیت فقیر جهان ثروت دارند″ | آلمان و جهان | DW | 18.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"62 سرمایه‌دار به اندازه نصف جمعیت فقیر جهان ثروت دارند"

به گزارش سازمان خیریه آکسفام، دارایی 62 تن از ثروتمندین افراد جهان برابر با همه داشته‌های مالی نصف جمعیت فقیر جهان است. این سازمان همچنین دریافته است که اکثریت کارکنانی که مزد و معاش پایین دارند، زن هستند.

گزارش آکسفام زیر عنوان "اقتصادی برای یک درصد" روز دو شنبه در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد نشر شد. در این نشست در شهر داووس سویس بیش از 40 تن از رؤسای حکومت‌ها و دولت‌های جهان شرکت می‌کنند.

آکسفام دریافته است که از سال 2010 دارایی‌های 62 ثروتمندترین افراد جهان براساس لیست میلیاردرهای مجله فوربیس، 44 درصد افزایش یافته است، در حالی که دارایی‌های 3.5 میلیارد فقیرترین جمعیت جهان 41 درصد کاهش داشته است.

تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که در 25 سال گذشته درآمد 10 درصد فقیرترین جمعیت جهان به صورت اوسط 3 دالر در سال بیشتر شده است که افزایش سالانه کمتر از یک سنت در درآمدهای هر فرد را نشان می‌دهد.

آکسفام که برای ازبین بردن فقر مبارزه می‌کند، گفته است: «نابرابری خارج از کنترول جهانی را ایجاد کرده است که در آن 62 تن به اندازه نصف جمعیت فقیر جهان ثروت دارند.»

"غیرقابل قبول"

این یافته‌ها پیش‌بینی سازمان آکسفام قبل از نشست سال 2015 داووس را تایید می‌کند که گفته بود به زودی ثروت یک درصد سرمایه داران جهان از ثرورت نصف فقیران کل جمعیت جهان بیشتر می‌شود.

وینی بیانیما، مدیر عامل بین المللی آکسفام گفت: «این کاملاً غیرقابل قبول است که ثروت نصف فقیرترین جمعیت جهان کمتر از چند ده نفر ابرسرمایه‌دار است که همه شان در یک بس جا می‌شوند.»

آکسفام گفته است با وجود تلاش‌های رهبران جهان در مبارزه با نابرابری، «در 12 ماه گذشته شکاف میان غنی‌ترین افراد و باقی مردم به صورت دراماتیک عمیق شده است.»

پایان دادن به پناهگاه مالیاتی

آکسفام در واکنش به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا خواستار پایان دادن به پناهگاه‌های مالیاتی شده است. به گزارش این سازمان، باور به این است که حدود 30 درصد ثروت مالیاتی افریقایی‌ها در خارج از این قاره است که سالانه منجر به از دست رفتن 14 میلیارد دالر از مالیات این قاره می‌شود.

آکسفام افزوده است که اگر قرار باشد رهبران جهان به اهداف تعیین شده در ماه سپتمبر گذشته برای ازبین بردن فقر شدید تا سال 2030 کامیاب شوند، جمع آوری "مناسب" مالیات حیاتی است.

گزارش این سازمان دریافته است که اکثریت کارکنان کم مزد در سطح جهان زنان هستند. حتی در بالاترین سطوح زنان حضور کمی دارند و در میان 62 غنی‌ترین فرد جهان، 9 تن شان زن هستند.

DW.COM