57 نامزد انتخابات رد صلاحيت شد | افغانستان | DW | 09.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

57 نامزد انتخابات رد صلاحيت شد

کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي گويد از مجموع نامزدان رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي کشور، 57 نفر رد صلاحيت شده اند.

از 302 مورد شکايت، 50 مورد مشخصاً به نامزدان رياست جمهوري متوجه بوده است

از 302 مورد شکايت، 50 مورد مشخصاً به نامزدان رياست جمهوري متوجه بوده است

گرنت کپين، رييس کميسيون سمع شکايات انتخاباتي، امروز در يک نشست خبري در کابل گفت بررسي شکايت هاي مردم عليه نامزدان انتخابات نهايي شده است، و ليست افراد رد صلاحيت شده به کميسيون انتخابات تسليم داده شده است. به گفته ي وي، مجموعاً 302 مورد شکايت عليه نامزدان به کميسيون سمع شکايات انتخاباتي راجع شده است.

گرنت کپين مي گويد: "بعد از تحقيق و رسيدگي به شکايت هاي رسيده، کميسيون سمع کشايات انتخاباتي به اين نتيحه رسيد که در مجموع 57 نفر معيارهاي و ضع شده ي را تکميل نکردند. از اين جمله سه نامزد انتخابات رياست جمهوري اند و باقي نامزدان شوراي ولايتي. و اين اعتراض ها از 26 ولايت کشور مي باشند".

به گفته ي رييس کميسيون سمع شکايات انتخاباتي، از مجموع نامزدان رد صلاحيت شده، 55 نفر شان به دليل تکميل نکردن شرايطي که در ماده پانزدهم قانون انتخابات ذکر شده است، رد صلاحيت شده اند. در انتخابات رياست جمهوري کشور 44 نفر نامزد بودند که يک نفر قبلاً استعفا داده است.

بند سوم ماده پانزدهم قانون انتخابات مي گويد:"اشخاصي که قومانده ي قواي نظامي غيررسمي يا گروه هاي مسلح را عملاً در دست داشته يا عضو آن باشند، نمي توانند در انتخابات خود را نامزد نمايند. همچنان براساس بند چهارم همين ماده ي قانون انتخابات، "هيچ شخصي نمي تواند در عين زمان به حيث کانديد در بيش از يک حوزه ي انتخاباتي خود را کانديد نمايد".

به گفته ي وي، يکي از نامزدان رد صلاحيت شده، هم متهم به ارتکاب جرايم بوده و هم شرايط قانوني را تکميل نتوانسته است. يکي از نامزدان نيز به دليل داشتن تابعيت دوگانه رد صلاحيت شده است.

شکايت هاي مطرح شده عليه نامزدان در رابطه به موضوعات نقض حقوق بشري، ارتباط با گروه هاي مسلح غير مسوول و نيز داشتن تابعيت دوگانه بوده است.

در همين حال، چهار تن از نامزدان جريمه شده اند. سه تن از آنها به دليل اين که از پست قبلي شان استعفا نداده بودند، و يک تن شان به دليل ارايه ي معلومات نادرست در ارتباط به شرايط نامزدي به کميسيون مستقل انتخابات، جريمه شده اند.

کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي گويد شکايت هاي رسيده را با ارگان هاي مختلف دولتي و غيردولتي نيز شريک ساخته اند. کميسيون خلع سلاح افراد مسلح غيرمسوول، لوي سارنوالي و کميسيون مستقل حقوق بشر، نهادهايي بوده اند که شکايت هاي رسيده عليه نامزدان با آنها نيز در ميان گذاشته شده است.

کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي افزايد که براي تمام کساني که عليه شان اعتراض صورت گرفته بود، فرصت داده شد تا از شکايت هاي وارده عليه شان دفاع نمايند.

در همين حال، به گفته ي مسوولان کميسيون سمع شکايات انتخاباتي، بيشترين موارد اعتراض ها در رابطه به ماده ي پانزدهم قانون انتخابات و ارتباط داشتن با گروه هاي مسلح غيرمسوول بوده است.

همچنان مسوولان کميسيون سمع شکايات انتخاباتي از نگراني هاي زياد مردم در رابطه به برخي نامزدان خبر مي دهد، اما تصريح مي کند که کميسيون در محدوده ي وظايف و صلاحيت هاي خود که توسط قانون اساسي و قانون انتخابات تعيين شده است، شکايت ها را بررسي نموده است.

از 302 مورد شکايت، 50 مورد مشخصاً به نامزدان رياست جمهوري متوجه بوده است، اما مسوولان از گرفتن نام آن نامزداني که اين شکايت ها عليه شان مطرح بود، خودداري کردند.

اين درحالي است که شکايت هايي عليه نامزدي رييس جمهور کرزي نيز وجود داشته است. در يک مورد، تعدادي از نمايندگان پارلمان کشور با رجوع به کميسيون سمع شکايات انتخاباتي، از 19 مورد تخطي رييس جمهور کرزي از قانون اساسي افغانستان خبر داده و به اين دليل عليه نامزدي وي اعتراض کردند. اما کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي گويد که اين شکايت ها ارتباطي به محدوده ي کاري و وظيفوي کميسيون سمع شکايت انتخاباتي نداشتند.

فهيم حکيم، کميسار کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي گويد: "اعتراض هايي که به نمايندگي از جمعي وکيلان پارلمان به کميسيون سمع شکايات انتخاباتي ارايه شد، در ماموريت کاري کميسيون شکايات انتخاباتي عيار نبود. مي تواند که اعتراض هاي موجه باشد، اما مرجع مناسب اش کميسيون شکايات انتخاباتي نبود که به آن رسيدگي مي کرد، چرا که صلاحيت رسيدگي براي کميسيون سمع شکايات انتخاباتي در اين قسمت موجود نبود".

به گفته ي آقاي حکيم، مراجع ديگري براي رسيدگي به اين مورد وجود دارد و وکيلان مي توانستند به آن مراجعه کنند.

اين درحالي است که قبل از تمام شدن پروسه ي رسيدگي به شکايت هاي مردم عليه نامزدان، 44 نفر از نامزدان شوراي ولايتي و شش نفر از معاون نامزدان رياست جمهوري استعفا دادند. گفته مي شد عليه برخي از نامزدان مستعفي نيز اعتراض هايي ثبت شده است.

کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي گويد عليه سه تن از نامزدان مستعفي نيز اعتراض هايي ثبت شده بود.

در همين حال، با آن که کار بررسي به اعتراض هاي مردم عليه نامزدان امروز رسماً پايان يافت، اما شش تن از معاونان نامزدان رياست جمهوري در اين اواخر معرفي شده اند. اين که آيا به اعتراض ها عليه اين معاونان نيز رسيدگي مي شود، کميسيون سمع شکايات انتخاباتي مي گويد اين مساله مربوط به کميسيون انتخابات مي شود که در زمينه چه تصميم مي گيرند.

در همين حال، با آن که ليست نهايي نامزدان به کميسيون مستقل انتخابات تسليم شده است، کميسيون سمع شکايات انتخاباتي نام هاي اين نامزدان را فاش نکرد، و گفت که اين مساله مربوط به کميسيون انتخابات مي شود. قرار است ليست نهايي نامزدان در 22 جوزا توسط کميسيون انتخابات نشر شود.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی