27 پناهجو در حوض‌های آب‌بازی آلمان در سال گذشته غرق شدند | مهاجرت به اروپا | DW | 29.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

27 پناهجو در حوض‌های آب‌بازی آلمان در سال گذشته غرق شدند

در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۷ پناهجو در آلمان، به خاطر یاد نداشتن شنا، در آب غرق شدند. حالا بسیاری از نهادها کورس های آموزش شنا را عرضه میکنند. پناهجویان در این کورس ها تنها این را نمی آموزند که چگونه خود را بر روی آب نگه دارند.

گزارش های بیشتر راجع به مهاجرت و پناهندگی را در اینجا بخوانید

اعضای کمیتۀ صلیب سرخ آلمان در شهر ویتن در ایالت نورد راین وستفالن برنامۀ آموزشی خود برای پسران پناهجو و بدون همراه را "قواعد حوض آببازی" نام نهاده اند. بستیان ویبزوخ آمر شعبۀ "نجات از آب" در کمیتۀ صلیب سرخ در شهر ویتن آلمان می گوید: «ما این برنامه خود را نمی توانیم تنها کورس شنا بنامیم. ما همچنان می خواهیم به پناهجویان آموزش بدهیم که یک حوض آببازی در آلمان دارای کدام قواعد و مقررات است و چه چیزی را در این حوض ها باید درنظر داشت».

ویبزوخ از داخل حوض در مورد پناهجویان کورس اش توضیحات می دهد. در عقب وی یک پسر سوریایی با بوت های خاص شنا در آب پایین و بالا می رود. بقیه اعضای گروپ در کنار پله های دایف صف بسته اند که به نوبت از ارتفاع ۵ متر به آب دایف کنند. این پناهجویان از افریقا و خاور میانه همچنان باید مقررات حوض های آببازی در آلمان را بیاموزند. از همین رو آنها روزانه در درس های اجباری نظری نیز باید سهم بگیرند. در این کورس ها کارمندان صلیب سرخ آلمان به گونۀ افتخاری به آنها یاد می دهند که در بسیاری از رودخانه ها امواج بلند آب وجود دارد و در صورت لزوم چگونه باید در برابر آن عمل کرد، و یا اینکه در حوض های آببازی چگونه به دیگران باید احترام گذاشت، از جمله به زنان.

محمد، پناهجوی ۱۷ سالۀ عراقی، این را که در آلمان زنان و مردان همزمان در یک حوض آببازی می کنند، یکی از بزرگترین تفاوت ها با کشور خود می داند. او می گوید: «در عراق زنان تنها روز های یکشنبه اجازه دارند به آببازی بروند».

تانیا کنوپ آمر ناحیوی کمیتۀ صلیب سرخ شهر ویتن آلمان می گوید که کورس شنا به این ترتیب یک کار در زمینۀ ادغام پناهجویان است. این کورس یکی از خدمات زیادی است که کمیتۀ صلیب سرخ شهر ویتن به پناهجویان ارائه و سازماندهی می کند. خانم کنوپ می گوید که شنا علاقمندان زیادی دارد و همه کورس ها شنا پر اند. این کورس ها برای همگان عرضه می شود. دختران پناهجو نیز می توانند در کورس های جداگانه برای زنان سهم بگیرند.

تقریباً ۸۰ درصد همه غرق شدگان مرد بوده اند

اینکه کمیتۀ صلیب سرخ در کورس های شنا به ویژه روی پسران تمرکز کرده است، دلیل دیگری نیز دارد. ۷۷ درصد از مجموع ۴۸۸ تن که به اساس تخمین این کمیته در سال گذشته میلادی در آب غرق شدند، مرد بوده اند. در سال ۲۰۱۵ در شهر ویتن آلمان یک نوجوان پناهجوی عراقی در رودخانۀ رور، که از میان این شهر می گذرد، غرق شد. او در آنجا برای شنا رفته بود ولی امواج آب او را غافلگیر ساخت. دو روز تمام او را جست و جو می کردند، تا آنکه یک قایق ران جسد او را یافت. ویبزوخ می گوید این رویداد ناگوار انگیزه ای برای عملی ساختن فوری طرح مان برای راه اندازی کورس شنا گردید.

در ایالت بایرن آلمان نیز در تابستان سال گذشته چندین پناهجو در آب غرق شدند، زیرا به خوبی شنا بلد نبودند. در شهر کلن آلمان، به قول مسئولین حوض های آببازی، همواره اتفاق می افتد که پناهجویان باید از آب نجات داده شوند. به همین ترتیب در یکی از حوض های شهر بزرگ اسن، سه پناهجو همزمان از آب نجات داده شدند.

از آنجاییکه پناهجویان زبان آلمانی را نمی دانند و یاد گرفتن مقررات برای شان راحت نیست، حالا نهاد دیگر آلمانی به نام "انجمن آلمانی برای نجات" (دی.ال.آر.جی.) مقررات حوض های آببازی در آلمان را به ۲۵ زبان مختلف ترجمه کرده است. این نهاد نیز مانند کمیتۀ صلیب سرخ آلمان کورس های آموزش شنا را به پناهجویان عرضه می کند.

DW.COM