22 کشور به شمول افغانستان با بحران غذايي درازمدت مواجه اند | افغانستان | DW | 07.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

22 کشور به شمول افغانستان با بحران غذايي درازمدت مواجه اند

سازمان ملل متحد مي گويد 22 کشور به شمول افغانستان به دليل سانحه هاي طبيعي، منازعه و نهادهاي ضعيف دولتي، با بحران غذايي درازمدت مواجه هستند.

default

سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و برنامه غذايي جهان، دو نهاد مربوط به سازمان ملل متحد با نشر گزارشي گفتند 22 کشور با بحران ممتد غذايي مواجه اند و در مورد نحوه کمک رساني به اين کشورها بايد تجديد نظر شود.

ماه گذشته سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (فاوو) گفت رقم گرسنگان جهان از 1.023 ميليارد در سال 2009 به حدود 925 ميليارد نفر کاهش يافته است. سازمان غذايي و زراعت ملل متحد گفته است که دورنماي بهتر اقتصادي در سال 2010 و کاهش قيمت مواد غذايي مي تواند دليل کاهش تعداد گرسنگان جهان باشد.

سازمان غذايي و زراعت ملل متحد افزوده است رقم گرسنگان در جهاني که در هر شش ثانيه يک کودک بر اثر مشکلات مرتبط با گرسنگي مي ميرد، به صورت "غيرقابل قبول" بلند است.

براساس آخرين گزارش، رقم افراد مبتلا به سو تغذيه در کشورهايي که با بحران غذايي درازمدت مواجه اند، به تناسب کشورهاي توسعه يافته سه برابر بيشتر مي باشد.

Hungernde Kinder in Asien

سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد و برنامه غذايي جهان گفته اند "بحران غذايي درازمدت" به آن کشورهايي اطلاق مي شود که بيشتر از هشت سال با بحران غذايي مواجه باشند و بيشتر از 10 درصد کمک هاي خارجي را به عنوان کمک هاي بشري به دست آورده باشد.

اين دو نهاد سازمان ملل متحد گفته اند نحوه کمک رساني به کشورهايي که با بحران غذايي دوامدار مواجه اند، نياز به تجديد نظر دارد.

اين دو نهاد در گزارش خود گفته اند که دو سوم کشورهاي مواجه با بحران غذايي، نسبت به کشورهاي کم توسعه يافته کمک هاي کمتري به دست آورده اند.

سازمان غذايي و زراعت و برنامه غذايي جهان گفته اند: "مهمتر اين که فقط سه تا چهار درصد کمک هاي بشري به بخش زراعت اختصاص داده شده است، با وجود آن که زراعت حدود يک سوم توليد ناخالص داخلي و منبع اصلي غذا و درآمد براي نزديک به دو سوم جمعيت اين کشورها است".

خبرگزاري آلمان/ فرهمند

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی