170 مرکز رای دهی درغزنی در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارد | گزارش های بازسازی | DW | 06.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

170 مرکز رای دهی درغزنی در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارد

نیروهای امنیتی افغان می گویند از 394 مرکزرأی دهی که در روز برگزاری انتخابات در ولایت غزنی فعال خواهند بود حدود 170 مرکز رای دهی با تهدیدات بلند و متوسط امنیتی مواجه هستند.

عصمت الله علی خیل آمرمرکزهماهنگی نیروهای امنیتی افغان وخارجی درغزنی ازآماده گی های لازم نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت روزبرگزاری انتخابات خبرداد. او گفت که بیش از2هزار نیروی امنیتی افغان برای تأمین امنیت مراکز رأی دهی موظف خواهند شد.

علی خیل گفت درحال حاضر168 مرکزرأی دهی در معرض تهدیدات بلند ومتوسط امنیتی درنقاط مختلف غزنی قراردارد که ازاین میان 10 مرکزرأی دهی درولسوالی ناوه غیرفعال می باشد که زیرکنترول طالبان قراردارد.

حیدرنیک پی، فرمانده لوای سوم قول اردوی 203 تندر درغزنی می گوید قرار است تا چند روز دیگر آنان عملیات های مشترک تصفیوی را درمرکز و ولسوالی های غزنی آغازکنند واین عملیات ها تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

نیک پی گفت بیشترعملیات های نیروهای امنیتی افغان درساحات ناامن راه اندازی خواهد شد. دراین عملیات ها نیروهای خارجی نیزآنان راحمایت خواهند کرد.

شاه جهان سرداری، رییس کمیسون مستقل انتخابات غزنی ازتوزیع بیش ازیکصد هزارکارت رأی دهی دراین ولایت خبرداده افزود، کمیسیون انتخابات تاحال توانسته است درمرکز و ولسوالی های غزنی برای بیش از یکصد تن از افراد واجد شرایط، کارت رأی دهی توزیع کند. ازاین جمله بیش ازچهل وچهارهزارکارت برای زنان توزیع شده است.

سرداری افزود، روند توزیع کارت های رای دهی تا زمان معین آن در شهرغزنی ادامه خواهد داشت وآنان آماده گی کامل برای فعال ساختن مراکز رأی دهی در روز برگزاری انتخابات را دارند.

قراراست که انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی افغانستان درشانزدهم حمل سال 1393 برگزارشود. ناامنی و سردی هوا دربرخی ازنقاط این کشور بزرگترین چالش دربرابر این روند بشمارمی رود.

آگهی