17 تن براثر حمله انفجاری درشهرکابل کشته شدند | افغانستان | DW | 26.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

17 تن براثر حمله انفجاری درشهرکابل کشته شدند

دست کم یک نفر هندی دربین کسانی وجود دارد که درکابل کشته شده اند وشش تن هندی دیگر زخمی گردیده اند. یک داکترنظامی درافغانستان گفته است که این حادثه براثر حملات انتحاری امروز جمعه درکابل به وقوع پیوسته است.

دربین آسیب دیدگان خارجیان هم وجود دارند

دربین آسیب دیدگان خارجیان هم وجود دارند

پلیس افغانستان گفته است که درکل 17 نفرکشته شده اند که شامل افغانها وخارجیها می باشند و دست کم 32 تن دیگززخمی شده اند.

دگروال محمد یعقوب نورزی داکترموظف شفاخانه نظامی سردارمحمد داود خان گفته است است که :" هفت کشته نزدما آمده اند که ازآنجمله یکی آن هندی می باشد".

یکی ازپرسونل طبی شفاخانه گفته است که درعین زمان هفت زخمی به شفاخانه آمده اند ازجمله شش نفرآن هندی ویک نفرآن افغان بوده است.

عجالتاً مقامات هندی این موضوع را تصدیق نکرده اند.

حادثه درمرکزشهرکابل نزدیک به " پارک ریزیدنس هوتل" جایی که بسیاری کارمندان هندی اقامت می داشته باشند، اتفاق افتاده است.

منطقه به نام " سیتی سنتر" یاد می شود که یک فروشگاه بوده ومردم ثروتمند شهر ازآنجا خریداری می کنند.

پلیس افغانستان به گزارش آژانس رویترگفته است که حمله کننده بابمب خود را نزدیک به دروازه ورودی فروشگاه " کابل سنتر" منفجر ساخته است. دست کم از دوانفجار و شلیکهای تفنگ گزارش شده است. گزارش این انفجارات ازفروشگاه وبرخی دوایر دولتی رسیده است.

سخی نورغلی یک مقام وزارت صحت افغانستان به رویترگفته است که :

" ما نه نفرکشته و 18 تن زخمی داریم. دربین آسیب دیدگان خارجیان هم وجود دارند".

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسوولیت این حمله را ازجانب گروه شورشی نامبرده گرفته وگفته است که " جنگجویان مجاهد ما یک بار دیگر حمله را درقلب کابل به راه انداختند".

مجاهد گفته است که پنج تن ازطالبان این حمله را به راه انداخته اند. دوتن آنها واسکتهای انفجاری شان را نزدیک به مدخل فروشگاه " ستی سنتر" منفلق ساخته اند وسه تن دیگرآنها درزیرزمینی فروشگاه می باشند.

یک مقام پلیس گفته است که هنوز تک تک شلیکها درزیرزمینی ادامه دارد. " اوضاع زیرکنترول است".

فیلمبردار رویتر گفته است که دو جسد را دیده است که ازمهمانخانه بیرون کشیده شده است، اما نمی داند که این اجساد مربوط به کیها می باشند.

این یکی ازبدترین حمله های کوماندویی گونه بوده است که تا اکنون درشهر کابل به راه انداخته شده است. این حمله سحرگاه روز جمعه آرامش پایتخت افغانستان را برهم زد. هنگامیکه مهاجمان بمبهای دستی پرتاب می کردند شیشه های عمارت می شکست وبرروی جاده های سرد درزمستان کابل پراگنده می شدند. دود ازمحل حادثه به آسمان متصاعد می شد.

رسانه ها/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

مطالب مرتبط