11 ام سپتمبر وغفلت ازمبارزه اي ريشه عليه تروريسم | آلمان و جهان | DW | 11.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

11 ام سپتمبر وغفلت ازمبارزه اي ريشه عليه تروريسم

از 11 ام سپتمبر هفت سال مي گذرد. هفت سالي که تصوير هاي وحشت ناک از فرو ريختن عمارت مرکز تجارت جهاني تا هنوز در خاطره ها باقي است. در ايالات متحده امريکا بازماندگان قربانيان اين حادثه را فراموش نکرده اند،

خطر حملات تروریستی محدودیتهای زیادی برآزادی شهروندان درغرب تحمیل کرده است

خطر حملات تروریستی محدودیتهای زیادی برآزادی شهروندان درغرب تحمیل کرده است

هرچندي که در کشور تغييراتي در رابطه با اين حادثه به وجود آمده است. تدابير امنيتي شديد به قيمت از دست رفتن آزادي هاي فردي تمام شده است.

از امريکاي آزاد حالا "يک ماشين امنيتي ميد اين امريکا" ساخته شده است.همانند بسياري از کالاي ديگري ساخت ايالات متحده امريکا،اين کشور در اين امر نيز به صورت سرمشق براي ساير کشور ها درآمده است. در اين جا بايد سوال کرد که تا کجا اين همه تدابير امنيتي که به قيمت از دست رفتن آزادي هاي فردي دموکرايتک تمام شده است، تا چه اندازه با ارزش و لازمي بوده است؟ مثلا ً تجسس و جاسوسي در امور شخصي شهروندان، تشديد روش هاي کنترول به خصوص در فرودگاه ها ازاين دست مي باشند.

اما آنچه که مربوط به رفتار با زندانيان مي گردد، ايالات متحده امريکا نه در ابو غريب و نه در گوانتا نامو مي تواند سرمشقي براي رعايت از حقوق بشر باشد.

اما با وجود آن دولت هاي جامعه جهاني توانسته اند با زير فشار قرار گرفتن از جانب ايالات متحده امريکا تلاش هاي مثبتي در جهت مبارزه عليه تروريسم سازمان يافته اي القاعده به عمل آورند. کار شناسان در امور فعاليت هاي مخفي به اين نتيجه رسيده اند که حمله اي مشابه به 11 ام سپتمبر در زمان حاضر قابل تکرار نيست، زيرا در اثر تدابيرموفقيت ها آميز، ساختار هاي سياسي و نظامي شبکه تروريستي بين المللي القاعده همواره زير فشار قرار دارد و نيز تروريست ها در مناطق قبايلي پاکستان در مرز ميان با افغانستان، فقط مي توانند با محدويت هايي داخل عمل گردند.

دولت هاي ديگر مانند ليبيا در اين ميان از حمايت تروريسم صرف نظر کرده اند. در کشورهاي چون عربستان سعودي، يمن و يا سوريه، منابع مالي شبکه القاعده دست کم به صورت موقتي مسدود شده اند.

زنان رای دهنده درپاکستان که با خطر ترور تهدید می شوند

زنان رای دهنده درپاکستان که با خطر ترور تهدید می شوند

اما اين واقعيت را نيز نبايد فراموش کرد که جنگ عليه تروريسم به شکست هاي نيز مواجه شده است: در افغانستان از چندي به اين سو، طالبان تقويت يافته اند و به فعاليت هاي تروريستي شان افزوده اند و حتي در اين ميان عمليات تروريستي شان را در مناطق با امن شمال افغانستان نيز گسترش داده اند. شاخه ديگر شبکه القاعده در الجزاير حتي در همين ماه رمضان نيز به حملات خونين تروريستي شان دست مي زنند.

اتحاد لرزان با روسيه و چين در مبارزه عليه تروريسم در اين ميان درز برداشته است. به خصوص در آن مناطق چين که بحران هاي اتنيکي وجود دارند و چين به بهانۀ مبارزه عليه تروريسم با قهر و خشونت نظامي بيرحمانه اي به سرکوب کردن آن ها مي پردازند.

کارشناسان در امور امنيتي از اين تشويش دارند که تروريست ها در هيچ زماني چون حالا آنقدر نزديک به تصاحب بر سلاح اتمي نبوده اند. اين سلاح ها يا از خزانه هاي قبلي روسيه شوروي پيشين منشا مي گيرند ويا دانش هاي مربوط به آن از جانب کشور هاي چون کورياي شمالي عرضه مي شوند.

بزرگترين مشکل در قسمت مبارزه موثر عليه تروريسم جهاني فقر و فقدان دورنما براي آينده است و اين امر زمينۀ مساعدي براي رشد ترور و دهشت افگني براي جمعيت کثير فقير در بسياري از کشور هاي اسلامي است.

بسياري از افراد بيکار و فاقد شغل در افغانستان خانواده هاي شان را از طريق کار اجباري در مزرعه هاي کشت خشخاش تغذيه مي کنند که درآمد هاي هنگفت آن به خزانه هاي طالبان سرازير مي شود که آنان به آن وسيله حملات و فعاليت تروريستي شان را تمويل مي نمايند و اين امر مبارزۀ موفقيت آميز قواي آيساف را عليه آنان ناممکن مي سازد.

فقط آن زماني که غرب بتواند شرايط اجتماعي را در کشور هاي چون پاکستان و افغانستان بهبود بخشد، مي توان به يک مبارزه و جنگ موفقيت آميزعليه تروريسم اميدوار بود. اما ما بعد ار هفت سال مبارزه آشکار عليه شبکه تروريستي القاعده و طالبان از چنين موفقيتي فاصله ها داريم.

آگهی