1000 سرباز امريکايي درشمال افغانستان مستقرشدند | افغانستان | DW | 18.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

1000 سرباز امريکايي درشمال افغانستان مستقرشدند

بريد جنرال لايدن برگر قوماندان منطقه يي آيساف درسمت شمال افغانستان ازجاگزين شدن 1000تن سربازامريکايي در چهارچوب آيساف در سمت شمال افغانستان گزارش داد.

ازجمله 30000 سرباز اضافی ای که ایالات متحده امریکا به افغانستان می فرستد، 3000 تن آنها درشمال افغانستان توظیف می شوند

ازجمله 30000 سرباز اضافی ای که ایالات متحده امریکا به افغانستان می فرستد، 3000 تن آنها درشمال افغانستان توظیف می شوند

اين جنرال آلماني تبار آيساف گفته است سربازان متذکره کارهايي را در راستاي فراهم سازي زمينه آمدن نيروهاي ديگر امريکايي در شمال انجام ميدهند.

اين فرماند ه نيروهاي آلمان در شمال درکنفرانس هاي قبلي اش گفته بود که ازجمع 30 هزارنيروي جديد امريکا که به افغانستا ن اعزام مي شوند بيشتراز3هزار ان درچهارچوب ايساف درشمال افغانستان مستقرمي شوند.

به گفته لايدن برگر، نيروهاي امريکايي در3ولايت قندوز،بغلان وفارياب توظيف مي شوند.

نيروهاي نظامي آلمان طي چند سال حضورشان درشمال درهمه موارد برخورد محتاطانه داشته اند. تا آنجايي که وسايط آنها همه روزه با خيال راحت در خيابان هاي شهر مزار شريف عبور ومرور مينمايند و تاحال باخطر جدي روبر نشده اند.

اما،نگراني هايي نسبت به برخورد بي ملاحظه نيروهاي امريکايي درميان مردم وجود دارد وشکايت هايي ازجنوب کشور دراين باره ازطريق رسانه ها نيزبار،بار نشرگرديده است .

لايدن بيرگرفرمانده عمومي ايساف در شمال اطمينان داد که نيرو هاي بيشتر امريکايي که درشمال مستقرمي شود،هيچگاهي عمليات خود سرانه انجام نميدهند ،زيرا آنان زيرفرماندهي ايساف وظيفه اجرا مي کنند و وقايعي که در جنوب رخ داده است درشمال رخ نخواهد داد .

لايدن برگر حضورنيروهاي امريکايي را درتامين امنيت و صلح درشمال کشور موثر خواند. فرمانده منطقه اي آيساف درشمال افغانستان گفت که نيروهاي آلماني درجزء ايساف در شمال تجهيزات کافي هوايي در اختيارندارد اما نيروهاي امريکايي هليکوپترها ياچرخبال هاي زياد در اختيار دارد.

فرمانده ايساف ازافزايش 500 تا 850 تن نيروي نظامي ديگر آلمان در افغانستان که بخش عمده آن درشمال مستقر مي شود سخن به ميان آورد. او گفت:"عمدتاً " اين نيرو هاي جديد آلماني در بخش آموزش پليس افغانستان کمک وهمکاري مي کنند.

لايدن بيرگرگفت کشورآلمان درسال 2010ميلادي 430 ميليون يورو را براي آموزش وارتقا ظرفيت نيروهاي پليس واجراي يک تعداد پروژه هاي ديگربويژه دربخش آبياري براي افغانستان اختصاص داده است.

گزارشگر:نبي اثير

ويراستار: رسول رحيم

آگهی