10: همراه با طبيب/داکتر | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 28.09.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

10: همراه با طبيب/داکتر

اينجا لغتهای مهم را برای رفتن به طبيب/داکتر ياد می گیريد

ویدیو را ببینید 01:38

همراه با طبيب/داکتر (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

der Arzt – طبیب/داکتر

die Arztpraxis – معاينه خانه داکتر

das Wartezimmer – خانه انتظار

die Untersuchung – معاينه

Blutdruck messen – اندازهگیریفشارخون

der Ausschlag – بخار

das Fieber – تب

die Tablette – قرص/گولی/تابليت

die Salbe – مرهم

die Krankenkasse – بيمهصحی

die Krankenkassenkarte – کارت بيمه صحی

das Rezept – نسخه

.Mir ist übel – دلم بد می شود

die Übelkeit – دل بدی

.Ich habe Schmerzen – من درد دارم.

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع