1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

10: همراه با طبيب/داکتر

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

اينجا لغتهای مهم را برای رفتن به طبيب/داکتر ياد می گیريد

https://www.dw.com/fa-af/10-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1/a-18746583

10: Beim Arzt

Wortfeld – ساحه لغوی

der Arzt – طبیب/داکتر

die Arztpraxis – معاينه خانه داکتر

das Wartezimmer – خانه انتظار

die Untersuchung – معاينه

Blutdruck messen – اندازهگیریفشارخون

der Ausschlag – بخار

das Fieber – تب

die Tablette – قرص/گولی/تابليت

die Salbe – مرهم

die Krankenkasse – بيمهصحی

die Krankenkassenkarte – کارت بيمه صحی

das Rezept – نسخه

.Mir ist übel – دلم بد می شود

die Übelkeit – دل بدی

.Ich habe Schmerzen – من درد دارم.

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

طالبان امروز از یکصد و سومین سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند

سالروز استقلال افغانستان؛ تجلیل طالبان، انتقاد کاربران

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی