10 مليون يور کمک آلمان براي ادغام طالبان در جامعه افغانستان | افغانستان | DW | 27.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

10 مليون يور کمک آلمان براي ادغام طالبان در جامعه افغانستان

حکومت فدرال آلمان نخستين کمک هاي 10 مليون يورويي را به منظور ادغام دوباره جنگجويان طالبان در جامعه افغانستان در دسترس گذاشت.

وستروله وزير امور خارجه آلمان: ادغام دوباره آن دسته از جنگجوياني که حاضر به گذاشتن سلاح هاي شان هستند، براي ثبات درازمدت افغانستان از اهميت زيادي برخوردار است.

وستروله وزير امور خارجه آلمان: "ادغام دوباره آن دسته از جنگجوياني که حاضر به گذاشتن سلاح هاي شان هستند، براي ثبات درازمدت افغانستان از اهميت زيادي برخوردار است."

آلمان قصد دارد در فاصله زماني 5 سال، در مجموع 50 مليون يورو براي اين پروژه اختصاص دهد.

بر اساس اطلاعات وزارت امور خارجه در برلين، عمر زاخيل وال وزير ماليه افغانستان و روديگر کونيگ، سفير آلمان در کابل، به روز سه شنبه معاهده اي را در اين زمينه به امضا رسانيدند. گيدو وستروله وزير امور خارجه آلمان گفت:

"ادغام دوباره آن دسته از جنگجوياني که حاضر به گذاشتن سلاح هاي شان هستند، براي ثبات درازمدت افغانستان از اهميت زيادي برخوردار است."

برنامه ادغام دوباره طالبان در جامعه، در کنفرانس بين المللي افغانستان در لندن در ماه جنوري مطرح شده و در نشست بعدي در کابل در ماه جولاي مشخص شد.

براساس اظهارات مقامات دولتي افغان، حکومت افغانستان تصميم دارد در پنج سال آينده 36 هزار شورشي را در جامعه ادغام کند. به نظر مقامات افغانستان، بايد به اين منظور در مجموع 773 مليون دالر امريکايي (برابر با 600 مليون يورو) توسط جامعه جهاني در دسترس قرار داده شود.

آژانس خبري آلمان/انتظاري

ويراستار:مبلغ

آگهی