09: مهاجرت | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 28.09.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

09: مهاجرت

اينجا راجع به موضوع مهاجرت اصطلاحات می اموزيد

ویدیو را ببینید 01:53

مهاجرت (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

auswandern – مهاجرت کردن

einwandern – به يک کشور مهاجرت کردن

der Flüchtling – مهاجر/پناهجو

Asyl beantragen – پناهخواستن،پناهجستن

die Ausländerbehörde – اداره مهاجرين/خارجيها

befristet – موقتی

die Aufenthaltserlaubnis – اجازه اقامت

befristet – موقتی

unbefristet – دايمی

(die Niederlassungserlaubnis (unbefristet – اجازه اقامت دايمی

das Visum – ويزه/ويزا

ablaufen – بی اعتبار شدن

verlängern – تمديد کردن

ein Formular ausfüllen – خانه پوری کردن فورمه

unterschreiben – امضا کردن

die Staatsbürgerschaft – تابعيت

die Arbeitserlaubnis – اجازه کار

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع