08: بيان حروف يا هجی يک لغت/واژه | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 28.09.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

08: بيان حروف يا هجی يک لغت/واژه

اينجا ياد می گیريد که چطور هجی يا حروف يک لغت بيان می شود.

ویدیو را ببینید 02:18

بيان حروف يا هجی يک لغت/واژه (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

A, B, C – A, B, C

D, E, F – D, E, F

G, H, I – G, H, I

J, K, L – J, K, L

M, N, O – M, N, O

P, Q, R – P, Q, R

S, T, U – S, T, U

V, W, X – V, W, X

Y, Z – Y, Z

Ä, Ö, Ü – Ä, Ö, Ü

(ß – ß (sz / scharfes s

buchstabieren – هجیيابيانحروفيکلغت/واژه

?Können Sie das bitte buchstabieren – می توانيد حروف اين لغت/واژه را بيان کنيد؟

?Wie schreibt man das – اين چطور نوشته می شود؟

.Das schreibt man mit Z – اين همراه Z نوشته می شود.

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع