05: چطور هستی؟/چطور هستيد؟ | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 24.09.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

05: چطور هستی؟/چطور هستيد؟

چطور هستی؟/چطور هستيد؟

ویدیو را ببینید 01:30

چطور هستی؟/چطور هستيد؟ (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

(Wie geht es Ihnen? (formell – شما چطور هستيد؟

.Sehr gut – بسيار خوب.

(Wie geht es dir? (informell – چطور هستی؟ (غير رسمی)

.Mir geht es super – من بسيار خوب هستم.

.Mir geht es gut – من خوب هستم.

.Mir geht es nicht so gut – من خوب نيستم.

.Mir geht es schlecht – وضع من خراب است.

(Mir geht es beschissen. (umgangssprachlich – وضع من بسيار خراب است. ( به زبان عاميانه)

.Ich bin müde – من خسته استم.

.Ich bin krank – من خسته استم.

.Ich bin erkältet – من ريزش دارم.

.Ich bin gestresst – من بسيار ناراحت استم.

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع