1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

03: خوش آمديد گفتن، خدا حافظی کردن

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

اينجا ياد می گیرید که چطور با اشکال مختلف خوش آمديد و خدا حافظ می گوئيد.

https://www.dw.com/fa-af/03-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/a-18729415

DTA03

Wortfeld – ساحه لغوی

sich begrüßen – خوش آمديد گفتن

!Guten Morgen – صبح بخير

(Guten Tag, Frau Steller! (formell – سلام، خانم شتيلر! (رسمی)

(Guten Abend, Herr Richter! (formell – شام بخير، آقای ريشتر! (رسمی)

(Hallo! (informell – سلام! (غير رسمی)

sich verabschieden – خدا حافظی کردن

(Auf Wiedersehen! (formell – خدا حافظ! (رسمی)

(Tschüss! (informell – بامان خدا! (غير رسمی)

.Schönen Tag noch – روز خوش داشته باشيد.!

.Gute Nacht – شب خوش..

!Schlaf gut – راحت بخوابيد!

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Flucht aus Afghanistan

نگرانی شهروندان هرات از موجودیت «قبرستان‌های خیالی»

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی