1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

02: معرفی کردن خانواده

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

از خانواده تان کی را می خواهيد معفری کنيد؟ برادر تان، خواهر تان... اينجا اصطلاحات آلمانی را ياد می گيريد.

https://www.dw.com/fa-af/02-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/a-18729410

DTA02

Wortfeld – ساحه لغوی

die Familie – خانواده/فاميل

die Mutter – مادر

der Vater – پدر

die Eltern – والدين

die Großmutter – مادر کلان/بزرگ

die Oma – بی بی

der Großvater – پدر کلان/بزرگ

der Opa – بابا

die Tante – خاله/عمه

der Onkel – کاکا/ماما

die Schwester – خواهر

der Bruder – برادر

die Ehefrau – خانم/همسر

der Ehemann – شوهر

das Kind – طفل/کودک

die Tochter – دختر

der Sohn – بچه/پسر

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Flucht aus Afghanistan

نگرانی شهروندان هرات از موجودیت «قبرستان‌های خیالی»

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی