01:خود را معرفی کردن | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 24.09.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

01:خود را معرفی کردن

شما می توانيد به اينطور خود را به آلمانی معرفی کنيد

ویدیو را ببینید 01:35

خود را معرفی کردن (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

sich vorstellen – خود را معرفی کردن

der Name – اسم/نام

der Vorname – اسم کوچک/اسم اول

der Nachname – اسم خانوادگی/تخلص، مثلاً کامينسکي، نويمن، ايلمز، باور

(Wie ist Ihr Name? (formell – اسم شما چيست؟ (رسمی)

.Mein Name ist Philipp Neumann – اسم من فيليپ نويمن است.

(Wie heißt du? (informell – اسم تو چيست؟ (غير رسمی)

.Ich heiße Franziska – اسم من فرانسيسکه است.

?Wie alt bist du – چند ساله استی؟

.Ich bin 20 Jahre alt – من ۲۰ ساله استم.

arbeiten – کار کردن

studieren – تحصيل کردن

eine Ausbildung machen – اموزش مسلکی را انجام دادن

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع