′۸ صبح′ روزنامه جديد، با اهداف جديد؟ | مصاحبه ها | DW | 25.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

'۸ صبح' روزنامه جديد، با اهداف جديد؟

برشمار نشريه هاي شهرکابل يک روزنامهء جديد علاوه گرديده است. اين روزنامه '۸ صبح' نام دارد که بنابه گفته سنجرسهيل صاحب امتياز آن، وارد کارزار مطبوعاتي گرديده است تا سنت شکني نمايد و اصلاحگري.

آقای سهیل، صاحب امتیاز '۸ صبح' خاطرنشان نموده است که اين روزنامه با برنامه دقیقی جهت فروش وپخشش وارد میدان گردیده است.

آقای سهیل، صاحب امتیاز '۸ صبح' خاطرنشان نموده است که اين روزنامه با برنامه دقیقی جهت فروش وپخشش وارد میدان گردیده است.

درمورد نام روزنامه گفته شده است که کدام مفهوم نمادين نداشته ، صرفاً براي آن انتخاب شده است تا به علاقه مندان گوشزد گردد؛ هرروزساعت هشت صبح مي توانند روزنامه دلخواه شان را داشته باشند. چنانکه آقاي سهيل ضمن گفت وشنودي با راديودويچه ويله – صداي آلمان – گفته است ، حتا با انتخاب نام اين روزنامه کوشش شده است تا روند تازه اي درنامگذاري نشريات افغانستان آغازيابد.

آقاي سهيل خاطرنشان نموده است که '۸ صبح' با برنامه دقيقي جهت فروش وپخشش وارد ميدان گرديده است و برخلاف بسياري ازجرايد ، متعهد به بيطرفي وعرضه اطلاعات قابل اعتماد مي باشد. آقاي سهيل افزوده است که شماري ازروشنفکران پيرامون قسيم اخگر،مديرمسئوول اين روزنامه گرد آمده اند تا با رعايت اصول ژورناليسم امروزين ، نا بسامانيهاي جامعه را قلمي کنند.

'۸ صبح' به تاريخ 23 ام ماه مي شروع به نشرات نموده است. طوريکه مسئوولان اين روزنامه مي گويند ، آغازنشراتش با برنامه کاري دقيق همراه است .

البته تا اکنون درعرصه مطبوعات چاپي نشريه هاي فراوان با اهداف وآرمانهاي گوناگون وبعضاً با جاروجنجال و طمطراق عرض وجود نموده اند، ولي بسياري ازآنها پس ازگذشت چند هفته ويا ماهي ؛ دارقلم بدستان را دوباره بي سر وصدا ترک گفته اند. آقاي سهيل معتقد است که سرنوشت '۸ صبح' بنابرتدابيرقبلي اي که گرفته شده است غيرازاين خواهد بود ومردم به زودي متوجه تفاوتهاي اين روزنامه با ساير اوراق چاپي خواهند گرديد.

آگهی